Tietosuojalauseke

Rekisterinpitäjä

Visiontide

Yhteystiedot:
Perjalantie 7 as 32
11120 Riihimäki
info@visiontide.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Ely Vihavainen
Perjalantie 7 as 32, 11120 Riihimäki
+358 50 469 9953
ely@visiontide.com

Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaiden ja näiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, viestintään asiakkaan ja Visiontide edustajien välillä, Visiontide palveluiden käyttökokemuksen parantamiseen ja viestinnän kohdentamiseen asiakkaalle sopivaa viestintää tavoitellen.

Rekisteröidyn suostumuksella lähetämme myös suoramarkkinointiviestejä.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

  • Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja verkkosivujen osoite
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
  • Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@visiontide.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa häntä koskevat tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun viestintään Visiontide edustajien välillä. Keräämme tietoja ottaessanne yhteyttä verkkosivujen lomakkeen kautta, sopimuksen teon yhteydessä, puhelimitse tai sähköpostitse, pääsääntöisesti teiltä itseltänne.

Keräämme tietoja myös Google Analytics-palvelun avulla, evästeistä ja julkisista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Luovutamme tietoja tarvittaessa alihankkijalle, jos toimeksianto sitä vaatii. Visiontide on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

  • OVH
  • WordPress
  • Elementor
  • Google Analytics
  • MailChimp

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti asiakassuhteen ajan. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.